CẢNH BÁO HẢI VĂN NGUY HIỂM TRÊN VÙNG BIỂN TỈNH NINH BÌNH ra ngày 14/2/2020

Friday, 14/02/2020

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 05/HVNH-ĐKTTVNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 14 tháng 02 năm 2020

  

CẢNH BÁO HẢI VĂN NGUY HIỂM

TRÊN VÙNG BIỂN TỈNH NINH BÌNH

 

          Hiện nay (14/02), bộ phận không khí lạnh đã báo đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.

         Dự báo: Khoảng chiều mai (15/02), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc, chiều tối và đêm ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ.

          Do ảnh hưởng của không khí lạnh từ đêm mai (15/02), ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Vùng biển tỉnh Ninh Bình gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Sóng biển cao 1,5-3,0m. Biển động.

         Gió mạnh và sóng lớn trên vùng biển tỉnh Ninh Bình có khả năng kéo dài hết ngày hôm nay 18/02/2020.

                 

Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh, sóng lớn trên biển: cấp 1

  

Tin phát lúc: 15h30

 

 

 

 

 

 

  GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình