BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT THỦY VĂN ĐÊM 30 NGÀY 31 THÁNG 8 NĂM 2017.

Wednesday, 30/08/2017

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

_________________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

 

 

Ninh Bình, ngày 30  tháng 8 năm 2017

BẢN TIN

DỰ BÁO THỜI TIẾT THỦY VĂN

Đêm 30, ngày 31 tháng 8 năm 2017

1. Tin thời tiết:

a. Vùng núi:

Nhiều mây; đêm có mưa rào và dông rải rác; ngày có mưa rào và dông vài nơi; gió nhẹ.

Nhiệt độ: từ 24 – 320C  

Độ ẩm trung bình: 84 - 89%.

b. Vùng đồng bằng:

Nhiều mây; đêm có mưa rào và dông rải rác; ngày có mưa rào và dông vài nơi; gió nhẹ.

Nhiệt độ: từ 25 – 320C  

Độ ẩm trung bình: 85 - 90%.

c. Vùng ven biển:

Nhiều mây; đêm có mưa rào và dông rải rác; ngày có mưa rào và dông vài nơi; gió Đông Nam cấp 2 – 3.

Nhiệt độ: từ 25 – 310C  

Độ ẩm trung bình: 86 - 91%.

2.Tin thủy văn:

Thủy triều thấp. Mực nước trên các sông biến đổi chậm. Mực nước cao nhất trên sông Hoàng Long tại Bến Đế ở mức 1,50 – 1,70m (thấp hơn BĐI từ 1,30 - 1,50m); Trên sông Đáy tại Ninh Bình ở mức 1,30 – 1,50m (thấp hơn BĐI từ 1,00 – 1,20m).

Nơi nhận:

- Đài PTTH tỉnh (TH, PT,TCSX,TKTHNB).

- Lưu

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình