Chào mừng bạn đến với Website của Đài khí tưởng thủy văn Ninh Bình

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT KHU VỰC TỈNH NINH BÌNH Đêm 06, ngày 07/7/2024

Saturday, 06/07/2024

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG VÀ

TRUNG DU BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

Ninh Bình, ngày 06 tháng 7 năm 2024

 

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT KHU VỰC TỈNH NINH BÌNH

Đêm 06, ngày 07/7/2024

 

a. Vùng núi:

Mây thay đổi; đêm không mưa; ngày nắng; gió nhẹ.

Nhiệt độ: từ 25 - 340C.

Độ ẩm:  68 - 96%.

b. Vùng đồng bằng:

Mây thay đổi; đêm không mưa; ngày nắng; gió nhẹ.

Nhiệt độ: từ 26 - 340C.

Độ ẩm:  70 - 92%.

c. Vùng ven biển:

Mây thay đổi; đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng; gió Đông Nam cấp 2 - 3.

Nhiệt độ: từ 27 - 320C.

Độ ẩm:  80 - 93%.

 

 

Tin phát lúc: 15h30

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

Bùi Thị Bích Thủy

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình