Chào mừng bạn đến với Website của Đài khí tưởng thủy văn Ninh Bình

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT  TỈNH NINH BÌNH Đêm 14, ngày 15/6/2024

Friday, 14/06/2024

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG VÀ

TRUNG DU BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

 

Ninh Bình, ngày 14 tháng 6 năm 2024

 

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT  TỈNH NINH BÌNH

Đêm 14, ngày 15/6/2024

 

a. Vùng núi:

Mây thay đổi; có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng; gió Tây Nam cấp 2.

Nhiệt độ: từ 28 - 350C.

Độ ẩm: 62 - 85%.

b. Vùng đồng bằng:

Mây thay đổi; có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng; gió Tây Nam cấp 2.

Nhiệt độ: từ 29 - 350C.

Độ ẩm: 60- 82%.

c. Vùng ven biển:

Mây thay đổi; có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng; gió Tây Nam cấp 2-3.

Nhiệt độ: từ 29 - 330C.

Độ ẩm: 70 - 86%.

Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

 

Tin phát lúc: 15h30

 

 

GIÁM ĐỐC

Đã ký)

Bùi Thị Bích Thủy

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình