Chào mừng bạn đến với Website của Đài khí tưởng thủy văn Ninh Bình

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT TỈNH NINH BÌNH Đêm 12, ngày 13/6/2024

Wednesday, 12/06/2024

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG VÀ

TRUNG DU BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

 

Ninh Bình, ngày 12 tháng 6 năm 2024

 

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT TỈNH NINH BÌNH

Đêm 12, ngày 13/6/2024

a. Vùng núi:

Mây thay đổi đến ít mây; đêm không mưa; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; gió Nam đến Tây Nam cấp 2.

Nhiệt độ: từ 28 - 380C.

Độ ẩm: 55 - 91%.

b. Vùng đồng bằng:

Mây thay đổi đến ít mây; đêm không mưa; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; gió Nam đến Tây Nam cấp 2.

Nhiệt độ: từ 29 - 380C.

Độ ẩm: 45- 90%.

c. Vùng ven biển:

Mây thay đổi đến ít mây; đêm không mưa; ngày nắng, có nơi có nắng nóng; gió Nam cấp 2-3.

Nhiệt độ: từ 29 - 350C.

Độ ẩm: 70 - 89%.

     

Tin phát lúc: 15h30

 

 

GIÁM ĐỐC

Đã ký)

Bùi Thị Bích Thủy

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình