Chào mừng bạn đến với Website của Đài khí tưởng thủy văn Ninh Bình

BẢN TIN CẢNH BÁO DÔNG, LỐC, SÉT LÚC 19H30 NGÀY 05/6/2024

Wednesday, 05/06/2024

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN KHU VỰC ĐỒNG BẰNG VÀ TRUNG DU BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: DONG-36/19h30/NBIN  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

 

Ninh Bình, ngày 05 tháng 6 năm 2024

 

TIN CẢNH BÁO DÔNG, TỐ, LỐC, SÉT, MƯA ĐÁ VÀ MƯA LỚN CỤC BỘ

TỈNH NINH BÌNH

  1. Hiện trạng trong 03 giờ qua: Qua theo dõi trên ảnh ra đa thời tiết cho thấy vùng mây đối lưu đang phát triển trên khu vực các huyện Nho quan, Gia Viễn, Kim Sơn của tỉnh Ninh Bình. Ngoài ra, vùng mây đối lưu đang phát triển ngoài biển và trên khu vực tỉnh Thanh Hóa có khả năng di chuyển đến khu vực tỉnh Ninh Bình.

 

 

Hình 1: Ảnh ra đa tại tỉnh Ninh Bình

2. Cảnh báo khả năng xuất hiện: Trong khoảng thời gian hiện tại đến vài giờ tới, các vùng mây đối lưu này tiếp tục phát triểndi chuyển gây mưa rào và dông cho các huyện Nho quan, Gia Viễn, Kim Sơn, sau đó có khả năng lan sang các huyện và thành phố lân cận khác thuộc tỉnh Ninh Bình. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

3. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: Cấp 1.

Đề nghị: Người dân và các cơ quan, đơn vị theo dõi và chủ động phòng tránh.

 

        Tin phát lúc: 19h30.

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC

 

Bùi Thị Bích Thủy

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình