Chào mừng bạn đến với Website của Đài khí tưởng thủy văn Ninh Bình

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT TỈNH NINH BÌNH Đêm 25, ngày 26/5/2024

Saturday, 25/05/2024

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG VÀ

TRUNG DU BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

 

Ninh Bình, ngày 25 tháng 5 năm 2024

 

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT TỈNH NINH BÌNH

Đêm 25, ngày 26/5/2024

a. Vùng núi:

Nhiều mây; có mưa rào và dông vài nơi, ngày giảm mây trời nắng; gió Đông nam cấp 2.

Nhiệt độ: từ 26 - 330C.

Độ ẩm: 63 - 97%.

b. Vùng đồng bằng:

Nhiều mây; có mưa rào và dông vài nơi, ngày giảm mây trời nắng; gió Đông nam cấp 2.

Nhiệt độ: từ 27 - 330C.

Độ ẩm: 65 - 94%.

c. Vùng ven biển:

Nhiều mây; có mưa rào và dông vài nơi, ngày giảm mây trời nắng; gió Đông nam cấp 3.

Nhiệt độ: từ 27 - 320C.

Độ ẩm: 76 - 96%.

Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

 

Tin phát lúc: 15h30

 

 

GIÁM ĐỐC

Đã ký)

 

Bùi Thị Bích Thủy

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình