Chào mừng bạn đến với Website của Đài khí tưởng thủy văn Ninh Bình

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TỈNH NINH BÌNH Đêm 16, ngày 17/5/2024

Thursday, 16/05/2024

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG VÀ

TRUNG DU BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

 

Ninh Bình, ngày 16 tháng 5 năm 2024

 

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TỈNH NINH BÌNH

Đêm 16, ngày 17/5/2024

a. Vùng núi:

Nhiều mây; có mưa rào và dông vài nơi, ngày có lúc giảm mây hửng nắng, gió nhẹ.

Nhiệt độ: từ 24 - 310C.

Độ ẩm: 80 - 96%.

b. Vùng đồng bằng:

Nhiều mây; có mưa rào và dông vài nơi, ngày có lúc giảm mây hửng nắng, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2.

Nhiệt độ: từ 25 - 300C.

Độ ẩm: 65 - 92%.

c. Vùng ven biển:

Nhiều mây; có mưa rào và dông vài nơi, ngày có lúc giảm mây hửng nắng, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3.

Nhiệt độ: từ 25 - 300C.

Độ ẩm: 70 - 90%.

Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tin phát lúc: 15h30

 

 

GIÁM ĐỐC

Đã ký)

 

Bùi Thị Bích Thủy

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình