Chào mừng bạn đến với Website của Đài khí tưởng thủy văn Ninh Bình

Bản tin cháy rừng ngày 28/11/2022

Tuesday, 28/11/2023

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG

VÀ TRUNG DU BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

 

 

Ninh Bình, ngày 28 tháng 11 năm 2023

 

BẢN TIN DỰ BÁO NGUY CƠ CHÁY RỪNG KHU VỰC TỈNH NINH BÌNH

Đêm 28, ngày 29/11/2023

 

Các khu vực trong tỉnh nguy cơ cháy rừng cấp 2 - có khả năng cháy. Đề nghị chính quyền địa phương và chủ rừng thực hiện phương án phòng và chống cháy rừng.

 

Tin phát lúc: 15h30

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

Bùi Thị Bích Thủy

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình