BẢN TIN DỰ BÁO MƯA DÔNG KHU VỰC TỈNH NINH BÌNH LÚC 15H30 NGÀY 07/7/2022

Thursday, 07/07/2022

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

 Số: BTMD_15h30/ĐKTTVNB

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                 

 

Ninh Bình, ngày 07tháng 7 năm 2022

 BẢN TIN DỰ BÁO MƯA DÔNG

KHU VỰC TỈNH NINH BÌNH

 

Sáng nay (07/7), khu vực tỉnh Ninh Bình có mưa, mưa rào, với lượng mưa phổ biến từ 0,4 – 2,0mm.

 Dự báo: Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua khu vực đồng bằng Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió trên cao nên đêm nay và ngày mai (07/7) khu vực tỉnh Ninh Bình tiếp tục có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cảnh báo: Đợt mưa dông này có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 09/7.

          Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét: Cấp 1

Tin phát tiếp theo lúc 09h00 ngày 08/7.

          Tin phát lúc: 15h30.

Dự báo viên: Đinh Quốc Khanh.

Nơi nhận:

- VP Tỉnh ủy.

- VP. UBND tỉnh.

- BCH PCTT&TKCN tỉnh.

- Đài PTTH tỉnh.

- Sở TN&MT.

- Các Sở, Ngành có liên quan.

- UBND các Huyện, TP.

- Lưu.

                          

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

Bùi Thị Bích Thủy

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình