BẢN TIN THỜI TIẾT 07/07/2022

Thursday, 07/07/2022

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 


Ninh Bình, ngày 07 tháng 7 năm 2022

 

BẢN TIN

DỰ BÁO THỜI TIẾT KHU VỰC TỈNH NINH BÌNH

Đêm 07, ngày 08/7/2022

 

a. Vùng núi:

Mây thay đổi; có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to;  trưa chiều trời nắng; gió nhẹ.

Nhiệt độ: từ 24 - 340C.

Độ ẩm: 80 – 96%.

b. Vùng đồng bằng:

Mây thay đổi; có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to;  trưa chiều trời nắng; gió nhẹ.

Nhiệt độ: từ 25 - 340C.

Độ ẩm: 78 – 96%.

c. Vùng ven biển:

Mây thay đổi; có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to;  trưa chiều hửng nắng; gió tây nam cấp 2.

Nhiệt độ: từ 25 - 320C.

Độ ẩm: 65 – 92%.

Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

 

Tin phát lúc: 15h30

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

Bùi Thị Bích Thủy

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình