BẢN TIN DỰ BÁO MƯA DÔNG KHU VỰC TỈNH NINH BÌNH LÚC 09H00 NGÀY 07/7/2022

Thursday, 07/07/2022

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

 Số: BTMD_09h00/ĐKTTVNB

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                 

 

Ninh Bình, ngày 07tháng 7 năm 2022

 BẢN TIN DỰ BÁO MƯA DÔNG

KHU VỰC TỈNH NINH BÌNH

 

 Chiều tối và đêm qua (06/7): khu vực tỉnh Ninh Bình có mưa, mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, với lượng mưa phổ biến từ 5 – 30mm, có nơi lớn hơn như Nho Quan 37,5mm, Ninh Hải (Hoa Lư) 41,4, Yên Thịnh (Yên Mô).

 Dự báo: Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió trên cao nên ngày và đêm nay (07/7) khu vực tỉnh Ninh Bình có mưa, mưa rào và dông, cục bộ có mưa to (mưa tập trung vào chiều tối và đêm).

Cảnh báo: Đợt mưa dông này có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 09/7.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét: Cấp 1

Tin phát tiếp theo lúc 15h30 ngày 07/7.

          Tin phát lúc: 09h00.

Dự báo viên: Đinh Quốc Khanh.

 

Nơi nhận:

- VP Tỉnh ủy.

- VP. UBND tỉnh.

- BCH PCTT&TKCN tỉnh.

- Đài PTTH tỉnh.

- Sở TN&MT.

- Các Sở, Ngành có liên quan.

- UBND các Huyện, TP.

- Lưu.

                          

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

Bùi Thị Bích Thủy

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình