Bản tin mưa dông lúc 15h30 ngày 06/07/2022

Wednesday, 06/07/2022

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

 


Số: BTMD_15h30/ĐKTTVNB

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                 

 

 

Ninh Bình, ngày 06 tháng 7 năm 2022

 

BẢN TIN DỰ BÁO MƯA DÔNG

KHU VỰC TỈNH NINH BÌNH

 

 Hiện nay (06/7): Rãnh áp thấp có trục qua khu vực đồng bằng Bắc Bộ. Vùng hội tụ gió lên đến 5000m vẫn duy trì trên khu vực Bắc Bộ.

 Dự báo: Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió trên cao nên đêm nay và ngày mai (07/7) khu vực tỉnh Ninh Bình có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to (mưa tập trung vào chiều tối và đêm).

Cảnh báo: Đợt mưa dông này có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 09/7.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

          Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét: Cấp 1

Tin phát tiếp theo lúc 09h00 ngày 07/7.

          Tin phát lúc: 15h30.

Dự báo viên: Đinh Thị Hòa.

 

Nơi nhận:

- VP Tỉnh ủy.

- VP. UBND tỉnh.

- BCH PCTT&TKCN tỉnh.

- Đài PTTH tỉnh.

- Sở TN&MT.

- Các Sở, Ngành có liên quan.

- UBND các Huyện, TP.

- Lưu.

                          

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

Bùi Thị Bích Thủy

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình