Bản tin mưa dông 15h30 ngày 05/7/2022

Tuesday, 05/07/2022

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

 

Số: BTMD_15h30/ĐKTTVNB

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                 

 

 

Ninh Bình, ngày 05 tháng 7 năm 2022

 

BẢN TIN DỰ BÁO MƯA DÔNG

KHU VỰC TỈNH NINH BÌNH

 

Hiện nay (05/7): Rãnh áp thấp có trục ở khoảng 23-25 độ vĩ Bắc đang dịch chuyển xuống phía Nam.

 Dự báo: Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió trên cao nên đêm nay và ngày mai (06/7) khu vực tỉnh Ninh Bình có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to.

Cảnh báo: Đợt mưa dông này có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 09/7 (mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm).

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét: Cấp 1

Tin phát tiếp theo lúc 09h00 ngày 06/7.

Tin phát lúc: 15h30.

Dự báo viên: Nguyễn Thị Hường.

 

Nơi nhận:

- VP Tỉnh ủy.

- VP. UBND tỉnh.

- BCH PCTT&TKCN tỉnh.

- Đài PTTH tỉnh.

- Sở TN&MT.

- Các Sở, Ngành có liên quan.

- UBND các Huyện, TP.

- Lưu.

                          

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

Bùi Thị Bích Thủy

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình