TIN CẢNH BÁO LŨ VÀ NGẬP ÚNG KHU VỰC TỈNH NINH BÌNH lúc 15h30 ngày 16/6/2022

Thursday, 16/06/2022

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 06/ĐKTTVNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

 

 

Ninh Bình, ngày 16  tháng  06 năm 2022

 

TIN CẢNH BÁO LŨ VÀ NGẬP ÚNG

KHU VỰC TỈNH  NINH BÌNH

 

 

1. Nhân xét:

Hiện nay (16/6): Mực nước hạ lưu sông Hồng đang lên chậm, các sông trên khu vực Ninh Bình dao động theo xu thế lên. Mực nước lúc 13h ngày 16/6 trên sông Hoàng Long  tại Bến Đế là 1,40m, dưới BĐ1 là 1.60m; trên sông Đáy tại Ninh Bình là 1,20m, dưới BĐ1 là 1,30m.

2. Dự báo: 

Từ nay (16/6) đến ngày (18/6), các sông trên khu vực  tỉnh Nình Bình xảy ra một đợt lũ, với biên độ lũ lên từ 1.0-1.5m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ hệ thống sông chính như sông Đáy, sông Hoàng Long dưới BĐ1.

Đề phòng nguy cơ sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng nơi trũng thấp, bãi bồi, vùng ven các sông suối thuộc tỉnh Ninh Bình.

 

Tin phát lúc: 15h30.

 

 

Soát tin:Phạm Quốc Sỹ

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Bùi Thị Bích Thủy

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình