TIN CẢNH BÁO LŨ VÀ NGẬP ÚNG KHU VỰC TỈNH NINH BÌNH lúc 9h30 ngày 16/6/2022

Thursday, 16/06/2022

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 05/ĐKTTVNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

 

 

Ninh Bình, ngày 16  tháng  06 năm 2022

 

TIN CẢNH BÁO LŨ VÀ NGẬP ÚNG

KHU VỰC TỈNH  NINH BÌNH

 

 

1. Nhân xét:

Hiện nay (16/6): Mực nước hạ lưu sông Hồng đang lên, các sông trên khu vực tỉnh Ninh Bình dao động theo xu thế lên. Mực nước lúc 07h ngày 16/6 trên sông Hoàng Long tại Bến Đế là 1,55m, dưới BĐ1 là 1,45m; trên sông Đáy tai Ninh Bình là 1,42m, dưới BĐ1 là 1,08

2. Dự báo: 

Từ nay (16/6) đến ngày (18/6), các sông trên khu vực tình Ninh Bình xảy ra một đợt lũ, với biên độ lũ lên từ 1.0-2.0m.

Thực hiện Công điện số 07/CĐ-QG vào hồi 14 giờ ngày 15/6/2022 của Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, hồ thủy điện Hòa Bình sẽ mở cửa xả đáy số 5 vào 20h00 ngày 15/6, mực nước trên sông Hồng tại Hà Nội tiếp tục lên và có khả năng đạt mức 7.50m vào tối ngày 16/6, dưới BĐ1 2.00m, sau biến đổi chậm.

Đề phòng nguy cơ sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng nơi trũng thấp, bãi bồi, vùng ven các sông suối trên  khu vực tỉnh Ninh Bình.

 

Tin phát lúc: 15h30.

 

 

 

Soát tin:Phạm Quốc Sỹ

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Bùi Thị Bích Thủy

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình