TIN CẢNH BÁO LŨ VÀ NGẬP ÚNG KHU VỰC TỈNH NINH BÌNH lúc 15h30 ngày 24/05/2022

Tuesday, 24/05/2022

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 03/ĐKTTVNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

 

 

Ninh Bình, ngày 24 tháng  05 năm 2022

 

TIN CẢNH BÁO LŨ VÀ NGẬP ÚNG

KHU VỰC TỈNH  NINH BÌNH

  

1. Hiện Nay: Mực nước các sông khu vực tỉnh Ninh Bình đang biến đổi chậm và chịu ảnh hưởng của thủy triều.

 Lúc 13h ngày (24/05/2022): mực nước trên sông Hoàng Long tại Bến Đế ở mức: 2,54m (dưới BĐI: 0,45m); trên sông Đáy tại Ninh Bình ở mức: 1,56m (dưới BĐI: 0,94m).

2. Cảnh báo: Từ nay (24/05) đến (25/05), trên các sông khu vực tỉnh Ninh Bình có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 1,0 – 2,0m. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên sông Hoàng Long tại Bến Đế có khả năng ở mức xấp xỉ BĐ1; sông Đáy tại Ninh Bình ở mức dưới BĐ1.

Nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất đá ở vùng núi và ngập úng tại các vùng trũng thấp, các thành phố, khu đô thị ở khu vực tỉnh Ninh Bình.

 

Tin phát lúc: 15h30.

 

 

 

Soát tinPhạm Văn Hùng

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

  

Bùi Thị Bích Thủy

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình