BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT THỦY VĂN Đêm 16 ngày 17 tháng 07 năm 2018

Monday, 16/07/2018

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

_________________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

 

Ninh Bình, ngày 16 tháng 7 năm 2018

BẢN TIN

DỰ BÁO THỜI TIẾT THỦY VĂN

Đêm  16, ngày 17 tháng 7 năm 2018

1. Tin thời tiết:

a. Vùng núi:

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông, gió nhẹ. Trong cơn dông đề phòng có gió giật mạnh.

Nhiệt độ: từ 24 - 300C.

Độ ẩm trung bình: 94 – 99%.

b. Vùng đồng bằng:

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông, gió nhẹ. Trong cơn dông đề phòng có gió giật mạnh.

Nhiệt độ: từ 24 - 310C.

Độ ẩm trung bình: 93 – 98%.

c. Vùng ven biển:

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông, gió nhẹ. Trong cơn dông đề phòng có gió giật mạnh.

Nhiệt độ: từ 24 - 290C.

Độ ẩm trung bình: 95 – 100%.

2.Tin thủy văn:

Thủy triều trung bình. Mực nước trên các sông dao động theo thủy triều và ảnh hưởng điều tiết của các hồ chứa. Mực nước cao nhất trên sông Hoàng Long tại Bến Đế ở mức: 2,60 – 2,80m (Thấp hơn BĐI từ: 0,20 – 0,40m); Trên sông Đáy tại Ninh Bình ở mức: 2,10 – 2,30m (Thấp hơn BĐI từ: 0,20 – 0,40m).

Nơi nhận:

- Đài PTTH tỉnh (TH, PT,TCSX,TKTHNB).

- Lưu

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

Đặng Văn Hiến

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình