BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT THỦY VĂN Đêm 05 ngày 06 tháng 07 năm 2018

Thursday, 05/07/2018

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

_________________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

 

Ninh Bình, ngày 05 tháng 7 năm 2018

BẢN TIN

DỰ BÁO THỜI TIẾT THỦY VĂN VÀ NGUY CƠ CHÁY RỪNG

Đêm  05, ngày 06 tháng 7 năm 2018

1. Tin thời tiết:

a. Vùng núi:

Ít mây đến mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gay gắt, gió nhẹ.

Nhiệt độ: từ 27 - 400C.

Độ ẩm trung bình: 55 – 60%.

b. Vùng đồng bằng:

Ít mây đến mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gay gắt, gió nhẹ.

Nhiệt độ: từ 28 - 400C.

Độ ẩm trung bình: 56 – 61%.

c. Vùng ven biển:

Ít mây đến mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Nam đến Tây Nam cấp 2 - 3.

Nhiệt độ: từ 27 - 340C.

Độ ẩm trung bình: 57 – 62%.

2.Tin thủy văn:

Thủy triều thấp. Mực nước trên các sông thấp, dao động theo thủy triều. Mực nước cao nhất trên sông Hoàng Long tại Bến Đế ở mức: 0,50 – 0,70m (Thấp hơn BĐI từ: 2,30 – 2,50m). Trên sông Đáy tại Ninh Bình ở mức: 0,60 – 0,80m (Thấp hơn BĐI từ: 1,70 – 1,90m).

3. Dự báo cháy rừng:

Các khu vực trong tỉnh cấp 4 – cấp nguy hiểm: có khả năng cháy lớn. Riêng khu vực Quảng Lạc, Quỳnh Lưu, Phú Long, Phú Lộc, Kỳ Phú, Cúc Phương, Thạch Bình, Xích Thổ, Yên Sơn và khu vực rừng đặc dụng Hoa Lư – Vân Long cấp 5 - cấp cực kỳ nguy hiểm: dễ cháy lớn và lan tràn nhanh. Đề nghị chính quyền địa phương và chủ rừng thực hiện phương án phòng và chống cháy rừng.

Nơi nhận:

- Đài PTTH tỉnh (TH, PT,TCSX,TKTHNB).

- Lưu

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

Đặng Văn Hiến

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình