TIN CẢNH BÁO LŨ VÀ NGẬP ÚNG KHU VỰC TỈNH NINH BÌNH lúc 15h30 ngày 15/10/2021

Friday, 15/10/2021

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 28/ĐKTTVNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

 

 

Ninh Bình, ngày  15  tháng  10 năm 2021

 

TIN CẢNH BÁO LŨ VÀ NGẬP ÚNG

KHU VỰC TỈNH  NINH BÌNH

 

 

1. Hiện Nay: Mực nước các sông khu vực tỉnh Ninh Bình đang biến đổi chậm và chịu ảnh hưởng của thủy triều. Riêng sông Hoàng Long mực nước đang lên chậm.

 Lúc 13h ngày (15/10/2021): mực nước trên sông Hoàng Long tại Bến Đế ở mức: 2,48m (dưới BĐI: 0,52m); trên sông Đáy tại Ninh Bình ở mức: 2,04m (dưới BĐI: 0,46m).

2. Cảnh báo:Từ hôm nay (15/10) đến (17/10), trên các sông khu vực tỉnh Ninh Bình có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 1,0 - 2,0m. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên sông Hoàng Long tại Bến Đế, sông Đáy tại Ninh Bình có khả năng ở mức xấp xỉ BĐ1.

Nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất đá ở vùng núi và ngập úng tại các vùng trũng thấp, các thành phố, khu đô thị ở khu vực tỉnh Ninh Bình.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt: Cấp 1

 

Tin phát lúc: 15h30.

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Bùi Thị Bích Thủy

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình