BẢN TIN DỰ BÁO GIÓ MẠNH TRÊN BIỂN LÚC 16H NGÀY 13/10/2021

Wednesday, 13/10/2021

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

 

Số: GMTB_16h00/ĐKTTVNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                     

           

 Ninh Bình, ngày 13 tháng 10 năm 2021

 

BẢN TIN DỰ BÁO GIÓ MẠNH TRÊN BIỂN

KHU VỰC TỈNH NINH BÌNH

 

           Hiện nay, hồi13 giờ ngày 13/10, vị trí tâm bão ở khoảng 19,0 độ Vĩ Bắc; 111,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông đảo Hải Nam  

           Dự báo: Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với hoàn lưu cơn bão số 8, nên từ đêm nay (13/10) đến ngày (04/10), vùng biển tỉnh Ninh Bình có gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7, cấp 8 giật cấp 9, biển động mạnh.

          Cảnh báo: Từ nay đến ngày 14/10 trên vùng biển tỉnh Ninh Bình có mưa dông mạnh. Trong mưa dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh.

          Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 2.

 

Bản tin tiếp theo phát lúc 16h00 ngày 14/10.

 

Tin phát lúc: 16h10.

DỰ BÁO VIÊN

 

 

Ngọc Văn Dũng

GIÁM ĐỐC

 

 

 

Bùi Thị Bích Thủy

 

 

 

 

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình