BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT NGÀY 13/10/2021

Wednesday, 13/10/2021

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 


Ninh Bình, ngày 13 tháng 10 năm 2021

 

BẢN TIN

DỰ BÁO THỜI TIẾT KHU VỰC TỈNH NINH BÌNH

Đêm13, ngày 14/10/2021

 

a. Vùng núi:

Nhiều mây; có mưa, mưa vừa có nơi mưa to và dông; gió Đông Bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ: từ 17 - 230C.  

Độ ẩm: 80– 96%.

b. Vùng đồng bằng:

Nhiều mây; có mưa, mưa vừa có nơi mưa to và dông; gió Đông Bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.      Nhiệt độ: từ 18 - 240C.

Độ ẩm: 82 –97%.

c. Vùng ven biển:

Nhiều mây; có mưa, mưa vừa có nơi mưa to và dông; gió Đông Bắc cấp 3 - 4. Đêm và sáng trời rét. Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ: từ 19 - 240C.

Độ ẩm: 85 – 98%.

Tin phát lúc: 15h30

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

Bùi Thị Bích Thủy

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình