BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT Đêm 12, ngày 13/10/2021

Tuesday, 12/10/2021

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC TỈNH NINH BÌNH

 
   

 

 

 


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                 

 

 

Ninh Bình, ngày 12 tháng 10 năm 2021

 

BẢN TIN

DỰ BÁO THỜI TIẾT 

Đêm 12, ngày 13/10/2021

 

a. Vùng núi:

Mây thay đổi; đêm không mưa, ngày nắng, chiều mai có mưa, mưa vừa có nơi mưa to và dông; gió Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ: từ 21 - 270C.  

Độ ẩm: 62– 98%.

b. Vùng đồng bằng:

Mây thay đổi; đêm không mưa, ngày nắng, chiều mai có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông; gió Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ: từ 22 - 270C.

Độ ẩm: 58 –98%.

c. Vùng ven biển:

Mây thay đổi; đêm không mưa, ngày nắng, chiều mai có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông; gió Bắc – Tây Bắc cấp 3-4. Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ: từ 21 - 260C.

Độ ẩm: 60 – 98%.

 

Tin phát lúc: 15h30

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

Bùi Thị Bích Thủy

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình