Bản tin thời tiết đêm 11 ngày 12/10/2021

Monday, 11/10/2021

 

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

 

 

Ninh Bình, ngày 11 tháng 10 năm 2021

 

BẢN TIN

DỰ BÁO THỜI TIẾT KHU VỰC TỈNH NINH BÌNH

Đêm11, ngày 12 tháng 10 năm 2021

 

a. Vùng núi:

Nhiều mây; đêm có mưa rải rác; ngày giảm mây hửng nắng; gió đông bắc cấp 2.

Nhiệt độ: từ 21 – 280C.

Độ ẩm: từ 75 - 98%.

b. Vùng đồng bằng:

Nhiều mây; đêm có mưa rải rác; ngày giảm mây hửng nắng; gió đông bắc cấp 2.

Nhiệt độ: từ 22 – 280C.

Độ ẩm: từ 72 - 97%.

c. Vùng ven biển:

Nhiều mây; đêm có mưa rải rác; ngày giảm mây hửng nắng; gió đông bắc cấp 3-4.

Nhiệt độ: từ 23 – 280C.

Độ ẩm: từ 71 - 96%.

 

Tin phát lúc: 15h30

GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

Bùi Thị Bích Thủy

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình