BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT Đêm 10, ngày 11/10/2021

Sunday, 10/10/2021

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC TỈNH NINH BÌNH

 
   

 

 

 


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                 

 

 

Ninh Bình, ngày 10 tháng 10 năm 2021

 

BẢN TIN

DỰ BÁO THỜI TIẾT

Đêm 10, ngày 11/10/2021

 

a. Vùng núi:

Nhiều mây; có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông; gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ: từ 22 - 240C.  

Độ ẩm: 88 – 96%.

b. Vùng đồng bằng:

Nhiều mây; có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông; gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ: từ 23 - 250C.

Độ ẩm: 90 – 95%.

c. Vùng ven biển:

Nhiều mây; có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông; gió Đông Bắc cấp 3. Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ: từ 23 - 250C.

Độ ẩm: 90 – 98%.

 

 

Tin phát lúc: 15h30

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

Bùi Thị Bích Thủy

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình