TIN CẢNH BÁO LŨ VÀ NGẬP ÚNG KHU VỰC TỈNH NINH BÌNH lúc 9h00 ngày 10/10/2021

Sunday, 10/10/2021

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 20/ĐKTTVNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

 

 

Ninh Bình, ngày  10  tháng  10  năm 2021

 

TIN CẢNH BÁO LŨ VÀ NGẬP ÚNG

KHU VỰC TỈNH  NINH BÌNH

 

1. Hiện Nay: Mực nước các sông khu vực tỉnh Ninh Bình đang biến đổi chậm và chịu ảnh hưởng của thủy triều. Mực nước các sông ở mức dưới mức BĐ1.

2. Cảnh báo:Từ hôm nay (10/10) đến (13/10), trên các sông khu vực tỉnh Ninh Bình có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 0,5 - 1,5m. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên sông Hoàng Long tại Bến Đế và sông Đáy tại Ninh Bình có khả năng ở mức dưới BĐ1.

Nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất đá ở vùng núi và ngập úng tại các vùng trũng thấp, các thành phố, khu đô thị ở khu vực tỉnh Ninh Bình.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt: Cấp 1

 

Tin phát lúc: 09h00.

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Bùi Thị Bích Thủy

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình