BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT KHU VỰC TỈNH NINH BÌNH Đêm 09, ngày 10/10/2021

Saturday, 09/10/2021

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Ninh Bình, ngày 09 tháng 10 năm 2021

 

BẢN TIN

DỰ BÁO THỜI TIẾT KHU VỰC TỈNH NINH BÌNH

Đêm09, ngày 10/10/2021

 

a. Vùng núi:

Nhiều mây; có mưa vừa, mưa to và dông; gió Tây Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ: từ 21 - 240C.  

Độ ẩm: 88 – 96%.

b. Vùng đồng bằng:

Nhiều mây; có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; gió Tây Bắc cấp 3. Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ: từ 22 - 240C.

Độ ẩm: 90 –988%.

c. Vùng ven biển:

Nhiều mây; có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; gió Tây Bắc cấp 3-4. Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ: từ 21 - 240C.

Độ ẩm: 90 – 98%.

Tin phát lúc: 15h30

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

Bùi Thị Bích Thủy

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình