TIN CẢNH BÁO LŨ VÀ NGẬP ÚNG KHU VỰC TỈNH NINH BÌNH lúc 11h00 ngay 25/09/2021

Saturday, 25/09/2021

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 18/ĐKTTVNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

 

Ninh Bình, ngày  25  tháng  09 năm 2021

 

TIN CẢNH BÁO LŨ VÀ NGẬP ÚNG

KHU VỰC TỈNH  NINH BÌNH

 

                1. Nhận xét: 24 giờ qua trên lưu vực sông Hoàng Long và sông Đáy đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

                  Hiện nay: Mực nước các sông khu vực tỉnh Ninh Bình đang biến đổi chậm

                2. Cảnh báo:Từ ngày (25/9) đến (26/9), trên các sông khu vực tỉnh Ninh Bình có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 1,0 - 2,0m. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ sông Hoàng Long có khả năng ở mức xấp xỉ dưới BĐ1; sông Đáy có khả năng ở mức dưới BĐ1.

Nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất đá ở vùng núi và ngập úng tại các vùng trũng thấp, các thành phố, khu đô thị ở khu vực tỉnh Ninh Bình.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt: Cấp 1

 

Tin phát lúc: 11h00.

 

 

 

Soát tin:Phạm Văn Hùng

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

Bùi Thị Bích Thủy

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình