TIN CẢNH BÁO LŨ VÀ NGẬP ÚNG KHU VỰC TỈNH NINH BÌNH lúc 15h30 ngay 24/09/2021

Friday, 24/09/2021

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 16 /ĐKTTVNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

 

 

Ninh Bình, ngày  24 tháng  09 năm 2021

 

TIN CẢNH BÁO LŨ VÀ NGẬP ÚNG

KHU VỰC TỈNH  NINH BÌNH

 

              1. Nhận xét: Hiện nay trên lưu vực sông Hoàng Long và sông Đáy đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

 Mực nước các sông khu vực tỉnh Ninh Bình đang ở mức thấp và dao động chủ yếu theo thủy triều.

              2. Cảnh báo:Từ hôm nay (24/9) đến (25/9), trên các sông khu vực tỉnh Ninh Bình có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 0,5 - 1,5m. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ sông Hoàng Long và sông Đáy có khả năng ở mức dưới BĐ1.

Nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất đá ở vùng núi và ngập úng tại các vùng trũng thấp, các thành phố, khu đô thị ở khu vực tỉnh Ninh Bình.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt: Cấp 1

 

Tin phát lúc: 15h30

 

 

 

Soát tin:Phạm Văn Hùng

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

Bùi Thị Bích Thủy

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình