CẢNH BÁO NGẬP LỤT KHU VỰC TỈNH NINH BÌNH lúc 10h00 ngày 24/9/2021

Friday, 24/09/2021

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

                

Số: 06_NGAP_1000/ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                     

 

                   Ninh Bình, ngày 24 tháng 9 năm 2021

 

CẢNH BÁO NGẬP LỤT  KHU VỰC TỈNH NINH BÌNH 

 

Ngày hôm qua (23/9), khu vực tỉnh Ninh Bình có mưa, mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Dự báo: do ảnh hưởng của áp cao cận nhiệt đới lấn về phía Tây kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên từ hôm nay (24/9) đến khoảng ngày (26/9) khu vực tỉnh Ninh Bình có mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cảnh báo: Do mưa có cường độ lớn nên có khả năng gây ra sạt lở đất đá ở vùng núi và ngập úng tại các vùng trũng, các thành phố, khu đô thị ở khu vực tỉnh Ninh Bình.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.

Đề nghị các đơn vị theo dõi và có biện pháp phòng tránh./.

 

Tin phát lúc:10h00

 

 

 

         

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Bùi Thị Bích Thủy

 

 

 

 

 

                                                                     

 

 

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình