BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT THỦY VĂN Đêm 19, ngày 20 tháng 4 năm 2017

Wednesday, 19/04/2017

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

_________________

SĐT: 0303871243 - Fax: 0303880790

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

 

 

 

BẢN TIN

DỰ BÁO THỜI TIẾT THỦY VĂN

Đêm 19, ngày 20 tháng 4 năm 2017

 

 

 

  1. 1.     Tin thời tiết:

a. Vùng núi:

Mây thay đổi, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng; gió nhẹ.

Nhiệt độ: từ 24 – 350C  

Độ ẩm trung bình: 81 – 86%.

b. Vùng đồng bằng:

Mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng; gió nhẹ.

Nhiệt độ: từ 24 – 340C  

Độ ẩm trung bình: 80 – 85%.

c. Vùng ven biển:

Mây thay đổi, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng; gió Đông Nam cấp 2 - 3.

Nhiệt độ: từ 24 – 290C  

Độ ẩm trung bình: 82 – 87%.

2.Tin thủy văn:

Thủy triều thấp. Mực nước trên các sông thấp, dao động theo thủy triều. Trên sông Đáy tại Như Tân: Nước lớn xuất hiện từ 20h00 đến 23h00 ngày 19, nước ròng xuất hiện từ 11h00 đến 14h00 ngày 20;  độ mặn cao nhất tầng đáy ở mức 9 – 11 phần nghìn.

 

Nơi nhận:

- Đài PTTH tỉnh (TH, PT,TCSX,TKTHNB).

- Lưu

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình