BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT THỦY VĂN ĐÊM 26 NGÀY 27 THÁNG 3 NĂM 2018

Monday, 26/03/2018

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

_________________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

 

Ninh Bình, ngày 26 tháng 03 năm 2018

BẢN TIN

DỰ BÁO THỜI TIẾT THỦY VĂN

Đêm  26, ngày 27 tháng 03 năm 2018

1. Tin thời tiết:

a. Vùng núi:

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Nhiệt độ: từ 19 – 270C  

Độ ẩm trung bình: 86 – 91%.

b. Vùng đồng bằng:

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Nhiệt độ: từ 20 – 270C  

Độ ẩm trung bình: 85 – 90%.

c. Vùng ven biển:

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ. Gió Bắc đến Đông Bắc cấp 2 – 3. Đêm và sáng sớm trời lạnh

Nhiệt độ: từ 20 – 250C  

Độ ẩm trung bình: 87 – 92%.

2.Tin thủy văn:

Thủy triều trung bình. Mực nước trên các sông thấp, dao động theo thủy triều. Trên sông Đáy:

+ Tại Ninh Bình: mực nước cao nhất ở mức  0,65 đến 0,85mét, xuất hiện từ 3giờ đến 6giờ; Mực nước thấp nhất ở mức (-0,30) đến (-0,10) mét, xuất hiện từ 16giờ đến 19giờ ngày 27.

+ Tại Như Tân: mực nước cao nhất ở mức  0,90 đến 1,10mét, xuất hiện từ 22giờ ngày 26 đến 1giờ ngày 27; mực nước thấp nhất ở mức (-0,85) đến (-0,65) mét, xuất hiện từ 12giờ đến 15giờ  ngày 27 . Độ mặn cao nhất ở mức 8 – 10 phần nghìn.

Nơi nhận:

- Đài PTTH tỉnh (TH, PT,TCSX,TKTHNB).

- Lưu

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình