BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT THỦY VĂN ĐÊM 22 NGÀY 23 THÁNG 03 NĂM 2018

Thursday, 22/03/2018

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

_________________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

 

Ninh Bình, ngày 22 tháng 03 năm 2018

BẢN TIN

DỰ BÁO THỜI TIẾT THỦY VĂN

Đêm  22, ngày 23 tháng 03 năm 2018

1. Tin thời tiết:

a. Vùng núi:

Mây thay đổi; đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ: từ 14 – 250C    

Độ ẩm trung bình: 79 – 84%.

b. Vùng đồng bằng:

Mây thay đổi; đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ: từ 16 – 250C    

Độ ẩm trung bình: 80 – 85%.

c. Vùng ven biển:

Mây thay đổi; đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, gió Bắc đến Đông Bắc cấp 2 – 3. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ: từ 16 – 240C    

Độ ẩm trung bình: 81 – 86%.

2.Tin thủy văn:

Thủy triều thấp. Mực nước trên các sông thấp, dao động theo thủy triều. Trên sông Đáy:

+ Tại Ninh Bình: mực nước cao nhất ở mức  0,60 đến 0,80mét, xuất hiện từ 18giờ đến 21giờ ngày 22; Mực nước thấp nhất ở mức (-0,30) đến (-0,10) mét, xuất hiện từ 12giờ đến 15giờ ngày 23.

+ Tại Như Tân: mực nước cao nhất ở mức  0,80 đến 1,00mét, xuất hiện từ 17giờ đến 20giờ ngày 22; mực nước thấp nhất ở mức (-0,75) đến (-0,55) mét, xuất hiện từ 10giờ đến 13giờ  ngày 23 . Độ mặn cao nhất ở mức 4 – 6 phần nghìn.

Nơi nhận:

- Đài PTTH tỉnh (TH, PT,TCSX,TKTHNB).

- Lưu

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình