BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT THỦY VĂN Đêm 22 ngày 23 tháng 1 năm 2018

Monday, 22/01/2018

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

_________________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

 

Ninh Bình, ngày 22 tháng 01 năm 2018

BẢN TIN

DỰ BÁO THỜI TIẾT THỦY VĂN

Đêm  22 ngày 23 tháng 01 năm 2018

1. Tin thời tiết:

a. Vùng núi:

Nhiều mây; có mưa nhỏ vài nơi; sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác; trưa chiều giảm mây hửng nắng; gió nhẹ.

Nhiệt độ: từ 18 – 240C  

Độ ẩm trung bình: 90 – 95%.

b. Vùng đồng bằng:

Nhiều mây; có mưa nhỏ vài nơi; sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng; gió nhẹ.

Nhiệt độ: từ 19 – 240C  

Độ ẩm trung bình: 89 – 94%.

c. Vùng ven biển:

Nhiều mây; có mưa nhỏ vài nơi; sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác; gió Đông Bắc đến Đông cấp 2 - 3.

Nhiệt độ: từ 18 – 220C  

Độ ẩm trung bình: 91 – 96%.

2.Tin thủy văn:

Thủy triều thấp. Mực nước trên các sông thấp, dao động theo thủy triều. Trên sông Đáy:

+ Tại Ninh Bình: Mực nước thấp nhất ở mức (-0,25) đến (-0,05) mét, xuất hiện từ 01giờ đến 04giờ; mực nước cao nhất ở mức  0,40 đến 0,60mét, xuất hiện từ 10giờ đến 13giờ ngày 23.

+ Tại Như Tân: Mực nước thấp nhất ở mức (-0,80) đến (-0,60) mét, xuất hiện từ  21giờ ngày 22  đến 0giờ  ngày 23; mực nước cao nhất ở mức 0,70 đến 0,90 mét, xuất hiện từ 7giờ đến 10giờ ngày 23. Độ mặn cao nhất ở mức 5 – 7 phần nghìn.

Nơi nhận:

- Đài PTTH tỉnh (TH, PT,TCSX,TKTHNB).

- Lưu

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình