BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT THỦY VĂN Đêm 20 ngày 21 tháng 1 năm 2018

Saturday, 20/01/2018

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

_________________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

 

Ninh Bình, ngày 20 tháng 01 năm 2018

BẢN TIN

DỰ BÁO THỜI TIẾT THỦY VĂN

Đêm  20, ngày 21 tháng 01 năm 2018

1. Tin thời tiết:

a. Vùng núi:

Nhiều mây; đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác; trưa chiều giảm mây hửng nắng; gió nhẹ. Đêm trời rét.

Nhiệt độ: từ 16 – 240C  

Độ ẩm trung bình: 90 – 95%.

b. Vùng đồng bằng:

Nhiều mây; đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác; trưa chiều giảm mây hửng nắng; gió nhẹ. Đêm trời rét.

          Nhiệt độ: từ 18 – 240C  

Độ ẩm trung bình: 91 – 96%.

c. Vùng ven biển:

Nhiều mây; đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác; trưa chiều giảm mây hửng nắng; gió Đông bắc đến Đông cấp 2 - 3. Đêm trời rét.

          Nhiệt độ: từ 17 – 220C  

Độ ẩm trung bình: 92 – 97%.

2.Tin thủy văn:

Thủy triều trung bình. Mực nước trên các sông thấp, dao động theo thủy triều. Trên sông Đáy:

+ Tại Ninh Bình: Mực nước thấp nhất ở mức (-0,25) đến (-0,05) mét, xuất hiện từ 0giờ đến 03giờ; mực nước cao nhất ở mức  0,60 đến 0,80mét, xuất hiện từ 9giờ đến 11giờ ngày 21.

+ Tại Như Tân: Mực nước thấp nhất ở mức (-0,80) đến (-0,60) mét, xuất hiện từ  21giờ ngày 20  đến 0giờ  ngày 21; mực nước cao nhất ở mức 1,00 đến 1,20 mét, xuất hiện từ 6giờ đến 9giờ ngày 21. Độ mặn cao nhất ở mức 6 – 8 phần nghìn.

Nơi nhận:

- Đài PTTH tỉnh (TH, PT,TCSX,TKTHNB).

- Lưu

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình