CẢNH BÁO HẢI VĂN NGUY HIỂM TRÊN VÙNG BIỂN TỈNH NINH BÌNH

Thursday, 15/10/2020

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 32/HVNH-ĐKTTVNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 15tháng 10 năm 2020

 

 

CẢNH BÁO HẢI VĂN NGUY HIỂM

TRÊN VÙNG BIỂN TỈNH NINH BÌNH

          

         Hiện nay (15/10), ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.

          Dự báo: Trong ngày hôm nay (15/10), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh Bắc Bộ; sau đó ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Trung Bộ.

          Do ảnh hưởng của không khí lạnh, trong ngày hôm nay (15/10), vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, sau tăng lên cấp 6, giật cấp 7; sóng cao 2,0 - 3,0m; biển động.

         Vùng biển tỉnh Ninh Bình trong ngày và đêm nay (15/10) có gió đông bắc mạnh cấp 4-5, có lúc cấp 6; giật cấp 7. Độ cao sóng ven bờ: 1,0 - 2,0m; ngoài khơi: 2,0 - 3,0m. Biển động.

Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh, sóng lớn trên biển: cấp 1.

 

Tin phát lúc: 15h30

 

 

 

 

Soát tin: Phạm Văn Hùng

 

  GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình