BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT THỦY VĂN ĐÊM 28 NGÀY 29 THÁNG 12 NĂM 2017.

Thursday, 28/12/2017

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

_________________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

 

Ninh Bình, ngày 28 tháng 12 năm 2017

BẢN TIN

DỰ BÁO THỜI TIẾT THỦY VĂN

Đêm 28, ngày 29 tháng 12 năm 2017

1. Tin thời tiết:

a. Vùng núi:

Nhiều mây, đêm có mưa nhỏ rải rác, ngày có mưa nhỏ vài nơi, gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm.

Nhiệt độ: từ 14 – 190C  

Độ ẩm trung bình: 88 – 93%.

b. Vùng đồng bằng:

Nhiều mây, đêm có mưa nhỏ rải rác, ngày có mưa nhỏ vài nơi, gió nhẹ. Trời rét.

 Nhiệt độ: từ 14 – 190

Độ ẩm trung bình: 89 – 94%.

c. Vùng ven biển:

Nhiều mây, đêm có mưa nhỏ rải rác, ngày có mưa nhỏ vài nơi, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2 – 3. Trời rét.

 Nhiệt độ: từ 14 – 190

Độ ẩm trung bình: 90 – 95%.

2.Tin thủy văn:

Thủy triều thấp và ít biến đổi. Mực nước trên các sông thấp, dao động theo thủy triều. Trên sông Đáy:

+ Tại Ninh Bình: Mực nước cao nhất ở mức  0,50 đến 0,70 mét, xuất hiện từ 7giờ30 đến 10giờ30; mực nước thấp nhất ở mức (-0,10) đến (0,10) mét, xuất hiện từ 17giờ  đến 20giờ ngày 29.

+ Tại Như Tân: Mực nước cao nhất ở mức 0,65 đến 0,85 mét, xuất hiện từ 4giờ30  đến 7 giờ30; mực nước thấp nhất ở mức (-0,35) đến(-0,15) mét, xuất hiện từ  15giờ  đến 18giờ  ngày 29. Độ mặn cao nhất ở mức 3 – 5 phần nghìn.

Nơi nhận:

- Đài PTTH tỉnh (TH, PT,TCSX,TKTHNB).

- Lưu

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình