BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT THỦY VĂN ĐÊM 19 NGÀY 20 THÁNG 10 NĂM 2017

Thursday, 19/10/2017

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

_________________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

 

 

Ninh Bình, ngày 19 tháng 10 năm 2017

 

BẢN TIN

DỰ BÁO THỜI TIẾT THỦY VĂN

Đêm 19, ngày 20 tháng 10 năm 2017

1. Tin thời tiết:

a. Vùng núi:

Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Nhiệt độ: từ 20 – 290C  

Độ ẩm trung bình: 77 - 82%.

b. Vùng đồng bằng:

Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Nhiệt độ: từ 21 – 290C  

Độ ẩm trung bình: 78 - 83%.

c. Vùng ven biển:

Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió Tây Bắc cấp 3 – 4. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Nhiệt độ: từ 20 – 280C  

Độ ẩm trung bình: 79 - 84%.

2.Tin thủy văn:

Lũ trên sông Hoàng Long đang xuống chậm; trên sông Đáy thủy triều thấp và ít biến đổi, mực nước dao động chủ yếu theo thủy triều. mục nước cao nhất trên sông Hoàng Long tại Bến Đế ở mức 2,00 – 2,20m (thấp hơn BĐI từ: 0,80 - 1,00m); trên sông Đáy tại Ninh Bình ở mức 1,70 - 1,90m (thấp hơn BĐI từ: 0,60 - 0,80m).

Nơi nhận:

- Đài PTTH tỉnh (TH, PT,TCSX,TKTHNB).

- Lưu

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình