Bản tin dự báo đêm 17 ngày 18/10/2017

Tuesday, 17/10/2017

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

_________________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

 

 

Ninh Bình, ngày 17 tháng 10 năm 2017

 

BẢN TIN

DỰ BÁO THỜI TIẾT THỦY VĂN

Đêm 17, ngày 18 tháng 10 năm 2017

1. Tin thời tiết:

a. Vùng núi:

Mây thay đổi, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió Tây Bắc cấp 2 - 3. Đêm và sáng trời lạnh.

Nhiệt độ: từ 17 – 260C  

Độ ẩm trung bình: 76 - 81%.

b. Vùng đồng bằng:

Mây thay đổi, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió Tây Bắc cấp 2 - 3. Đêm và sáng trời lạnh.

Nhiệt độ: từ 18 – 260C  

Độ ẩm trung bình: 77 - 82%.

c. Vùng ven biển:

Mây thay đổi, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió Tây Bắc cấp 3 - 4. Đêm và sáng trời lạnh.

Nhiệt độ: từ 18 – 270C  

Độ ẩm trung bình: 78 - 83%.

2.Tin thủy văn:

Lũ trên sông Hoàng Long đang xuống chậm. Lũ trên sông Đáy xuống chậm và chịu ảnh hưởng của thủy triều. Dự báo đến 07 giờ ngày 18/10/2017 mực nước trên sông Hoàng Long tại Bến Đế khả năng ở mức 2,50m (thấp hơn BĐI: 0,50m); trên sông Đáy tại Ninh Bình ở mức 2,00m (thấp hơn BĐI: 0,50m).

Nơi nhận:

- Đài PTTH tỉnh (TH, PT,TCSX,TKTHNB).

- Lưu

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình