Bản tin dự báo đêm 14 ngày 15/10/2017

Saturday, 14/10/2017

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

_________________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

 

 

Ninh Bình, ngày 14  tháng 10 năm 2017

 

BẢN TIN

DỰ BÁO THỜI TIẾT THỦY VĂN

Đêm 14, ngày 15 tháng 10 năm 2017

1. Tin thời tiết:

a. Vùng núi:

Ít mây đến mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi; gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2 - 3.

Nhiệt độ: từ 21 – 320C  

Độ ẩm trung bình: 69 - 74%.

b. Vùng đồng bằng:

Ít mây đến mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi; gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2 - 3.

Nhiệt độ: từ 22 – 310C  

Độ ẩm trung bình: 70 - 75%.

c. Vùng ven biển:

Ít mây đến mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi; gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3 - 4.

Nhiệt độ: từ 21 – 310C  

Độ ẩm trung bình: 71 - 76%.

2.Tin thủy văn:

Lũ trên sông Hoàng Long đang xuống chậm. Lũ trên sông Đáy xuống chậm và chịu ảnh hưởng của thủy triều. Dự báo đến 19 giờ ngày 15/10/2017 mực nước: trên sông Hoàng Long tại Bến Đế ở mức 3,25m (thấp hơn BĐII: 0,25m). Trên sông Đáy tại Ninh Bình ở mức 3,00m (tương đương BĐII).

Nơi nhận:

- Đài PTTH tỉnh (TH, PT,TCSX,TKTHNB).

- Lưu

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình