BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT THỦY VĂN Đêm 10 ngày 11 tháng 10 năm 2017

Tuesday, 10/10/2017

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

_________________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

 

Ninh Bình, ngày 10 tháng 10 năm 2017

BẢN TIN

DỰ BÁO THỜI TIẾT THỦY VĂN

Đêm 10,ngày 11 tháng 10 năm 2017

1. Tin thời tiết:

a. Vùng núi:

Nhiều mây; đêm có mưa, mưa vừa có nơi mưa to và dông; ngày có mưa, mưa rào và dông, gió nhẹ.

Nhiệt độ: từ 23 – 300C  

Độ ẩm trung bình: 91 – 96%.

b. Vùng đồng bằng:

Nhiều mây; đêm có mưa, mưa vừa có nơi mưa to và dông; ngày có mưa, mưa rào và dông, gió nhẹ.

Nhiệt độ: từ 24 – 300C  

Độ ẩm trung bình: 92 – 97%.

c. Vùng ven biển:

Nhiều mây; đêm có mưa, mưa vừa có nơi mưa to và dông; ngày có mưa, mưa rào và dông, gió Bắc đến Đông Bắc cấp 3 - 4.

Nhiệt độ: từ 24 – 300C  

Độ ẩm trung bình: 93 – 98%.

2.Tin thủy văn:

Lũ trên sông Hoàng Long đang lên nhanh. Dự báo khả năng đêm nay và rạng sáng ngày mai (11/10) mực nước tại Bến Đế đạt đỉnh ở mức 3,90 – 4,20m (mức xấp xỉ BĐ III). Trên sông Đáy tại Ninh Bình mực nước tăng nhẹ, mực nước cao nhất ở mức 2,50 – 2,70m (mức xấp xỉ BĐ I).

Nơi nhận:

- Đài PTTH tỉnh (TH, PT,TCSX,TKTHNB).

- Lưu

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình