BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT THỦY VĂN ĐÊM 9 NGÀY 10 THÁNG 10 NĂM 2017

Monday, 09/10/2017

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

_________________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

 

Ninh Bình, ngày 09 tháng 10 năm 2017

BẢN TIN

DỰ BÁO THỜI TIẾT THỦY VĂN

Đêm 09,ngày 10 tháng 10 năm 2017

1. Tin thời tiết:

a. Vùng núi:

Nhiều mây; có mưa, mưa vừa có nơi mưa to và dông; gió nhẹ.

Nhiệt độ: từ 23 – 290C  

Độ ẩm trung bình: 90 – 95%.

b. Vùng đồng bằng:

Nhiều mây; có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông; gió nhẹ.

Nhiệt độ: từ 24 – 290C  

Độ ẩm trung bình: 91 – 96%.

c. Vùng ven biển:

Nhiều mây; có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông; gió Bắc đến Đông Bắc cáp 2 - 3.

Nhiệt độ: từ 24 – 290C  

Độ ẩm trung bình: 92 – 97%.

2.Tin thủy văn:

Thủy triều thấp. Mực nước trên các sông dao động chủ yếu theo thủy triều. Mực nước cao nhất trên sông Hoàng Long tại Bến Đế ở mức 1,80 – 2,00m (thấp hơn BĐI từ 1,00 – 1,20m); Trên sông Đáy tại Ninh Bình ở mức 1,55 – 1,75m (thấp hơn BĐI từ 0,75 – 0,95m).

Nơi nhận:

- Đài PTTH tỉnh (TH, PT,TCSX,TKTHNB).

- Lưu

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình