BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT THỦY VĂN ĐÊM 28 NGÀY 29 THÁNG 9 NĂM 2017

Thursday, 28/09/2017

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

_________________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

 

 

Ninh Bình, ngày 28  tháng 9 năm 2017

 

BẢN TIN

DỰ BÁO THỜI TIẾT THỦY VĂN

Đêm 28, ngày 29 tháng 9 năm 2017

1. Tin thời tiết:

a. Vùng núi:

Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào và dông rải rác; ngày có mưa, mưa rào và dông; gió nhẹ. Trong cơn dông cần đề phòng có gió giật mạnh.

Nhiệt độ: từ 24 – 300C  

Độ ẩm trung bình: 90 - 95%.

b. Vùng đồng bằng:

Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào và dông rải rác; ngày có mưa, mưa rào và dông; gió nhẹ. Trong cơn dông cần đề phòng có gió giật mạnh.

Nhiệt độ: từ 25 – 310C  

Độ ẩm trung bình: 89 - 94%.

c. Vùng ven biển:

Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào và dông rải rác; ngày có mưa, mưa rào và dông; gió Bắc đến Đông Bắc cấp 2 – 3. Trong cơn dông cần đề phòng có gió giật mạnh.

Nhiệt độ: từ 25 – 300C  

Độ ẩm trung bình: 91 - 96%.

2.Tin thủy văn:

Thủy triều thấp. Mực nước trên các sông thấp, dao động chủ yếu theo thủy triều. Mực nước cao nhất trên sông Hoàng Long tại Bến Đế ở mức 1,45 – 1,65m (thấp hơn BĐI từ 1,35 – 1,55m); Trên sông Đáy tại Ninh Bình ở mức 1,20 – 1,40m (thấp hơn BĐI từ 1,10 – 1,30m).

 

Nơi nhận:

- Đài PTTH tỉnh (TH, PT,TCSX,TKTHNB).

- Lưu

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình