CẢNH BÁO HẢI VĂN NGUY HIỂM TRÊN VÙNG BIỂN TỈNH NINH BÌNH ra ngày 15/2/2020

Saturday, 15/02/2020

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 06/HVNH-ĐKTTVNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 15tháng 02 năm 2020

  

CẢNH BÁO HẢI VĂN NGUY HIỂM

TRÊN VÙNG BIỂN TỈNH NINH BÌNH

 

          Hiện nay (15/02), bộ phận không khí lạnh đã báo đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.

         Dự báo: Khoảng chiều nay (15/02), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc, chiều tối và đêm ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ; sau đó ảnh hưởng đến phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ; sau đó ảnh hưởng đến phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

          Do ảnh hưởng của không khí lạnh từ đêm nay (15/02), ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8, biển động mạnh; vùng biển tỉnh Ninh Bình từ đêm nay gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 5 - 6, giật cấp 7, biển động mạnh. Sóng biển cao 1,5-3,0m. Biển động.

         Gió mạnh và sóng lớn trên vùng biển tỉnh Ninh Bình có khả năng kéo dài hết ngày 18/02/2020.

Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh, sóng lớn trên biển: cấp 1

  

Tin phát lúc: 10h30

 

 

 

 

 

 

  GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình