BẢN TIN DỰ BAÓ THỜI TIẾT THỦY VĂN đêm 20 ngày 21 tháng 9 năm 2017

Wednesday, 20/09/2017

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

_________________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

 

 

Ninh Bình, ngày 20  tháng 9 năm 2017

 

BẢN TIN

DỰ BÁO THỜI TIẾT THỦY VĂN

Đêm 20, ngày 21 tháng 9 năm 2017

1. Tin thời tiết:

a. Vùng núi:

Mây thay đổi, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác; ngày có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong cơn dông đề phòng có gió giật mạnh.

Nhiệt độ: từ 26 – 330C  

Độ ẩm trung bình: 82 - 87%.

b. Vùng đồng bằng:

Mây thay đổi, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác; ngày có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong cơn dông đề phòng có gió giật mạnh.

Nhiệt độ: từ 26 – 330C  

Độ ẩm trung bình: 81 - 86%.

c. Vùng ven biển:

Mây thay đổi, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác; ngày có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Nam cấp 3 - 4. Trong cơn dông đề phòng có gió giật mạnh.

Nhiệt độ: từ 27 – 320C  

Độ ẩm trung bình: 83 - 88%.

2.Tin thủy văn:

Thủy triều thấp. Mực nước trên các sông dao động theo thủy triều. Mực nước cao nhất trên sông Hoàng Long tại Bến Đế ở mức 1,80 – 2,00m (thấp hơn BĐI từ 1,00 – 1,20m); Trên sông Đáy tại Ninh Bình ở mức 1,60 – 1,80m (thấp hơn BĐI từ 0,70 – 0,90m).

 

Nơi nhận:

- Đài PTTH tỉnh (TH, PT,TCSX,TKTHNB).

- Lưu

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Đặng Văn Hiến

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình