BẢN TIN DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN ĐÊM 19 NGÀY 20 THÁNG 9 NĂM 2017

Tuesday, 19/09/2017

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

_________________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

 

 

Ninh Bình, ngày 19  tháng 9 năm 2017

 

BẢN TIN

DỰ BÁO THỜI TIẾT THỦY VĂN

Đêm 19, ngày 20 tháng 9 năm 2017

1. Tin thời tiết:

a. Vùng núi:

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ.

Nhiệt độ: từ 26 – 340C  

Độ ẩm trung bình: 83 - 88%.

b. Vùng đồng bằng:

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ.

Nhiệt độ: từ 27 – 340C  

Độ ẩm trung bình: 84 - 89%.

c. Vùng ven biển:

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ.

Nhiệt độ: từ 28 – 330C  

Độ ẩm trung bình: 85 - 90%.

2.Tin thủy văn:

Lũ trên sông Hoàng Long tại Bến Đế đang xuống chậm. Dự báo 7h ngày 20/9 mực nước tại Bến Đế ở mức 2,10 – 2,30m (thấp hơn BĐI từ 0,70 – 0,90m); Trên sông Đáy tại Ninh Bình mực nước dao động theo thủy triều, mực nước cao nhất ở mức 2,00 – 2,20m (thấp hơn BĐI từ 0,30 – 0,50m).

Nơi nhận:

- Đài PTTH tỉnh (TH, PT,TCSX,TKTHNB).

- Lưu

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình