BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT THỦY VĂN ĐÊM 18 NGÀY 19 THÁNG 9 NĂM 2017.

Monday, 18/09/2017

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

_________________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

 

 

Ninh Bình, ngày 18  tháng 9 năm 2017

 

BẢN TIN

DỰ BÁO THỜI TIẾT THỦY VĂN

Đêm 18, ngày 19 tháng 9 năm 2017

1. Tin thời tiết:

a. Vùng núi:

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ.

Nhiệt độ: từ 25 – 340C  

Độ ẩm trung bình: 80 - 85%.

b. Vùng đồng bằng:

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ.

Nhiệt độ: từ 25 – 340C  

Độ ẩm trung bình: 81 - 86%.

c. Vùng ven biển:

Mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2 - 3.

Nhiệt độ: từ 26 – 320C  

Độ ẩm trung bình: 82 - 87%.

2.Tin thủy văn:

Lũ trên sông Hoàng Long tại Bến Đế đang xuống chậm. Dự báo 7h ngày 19/9 mực nước tại Bến Đế ở mức 2,30 – 2,50m (thấp hơn BĐI từ 0,50 – 0,70m); Trên sông Đáy tại Ninh Bình mực nước biến đổi chậm, mực nước cao nhất ở mức 1,90 – 2,10m (thấp hơn BĐI từ 0,40 – 0,60m).

Nơi nhận:

- Đài PTTH tỉnh (TH, PT,TCSX,TKTHNB).

- Lưu

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình