BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT THỦY VĂN ĐÊM 10 NGÀY 11 THÁNG 09 NĂM 2017.

Sunday, 10/09/2017

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

_________________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

 

 

Ninh Bình, ngày 10  tháng 9 năm 2017

BẢN TIN

DỰ BÁO THỜI TIẾT THỦY VĂN

Đêm 10, ngày 11 tháng 9 năm 2017

1. Tin thời tiết:

a. Vùng núi:

Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, sau giảm mưa, gió nhẹ. Trong cơn dông đề phòng có gió giật mạnh.

Nhiệt độ: từ 25 – 330C  

Độ ẩm trung bình: 86 - 91%.

b. Vùng đồng bằng:

Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, sau giảm mưa, gió nhẹ. Trong cơn dông đề phòng có gió giật mạnh.

Nhiệt độ: từ 25 – 330C  

Độ ẩm trung bình: 86 - 91%.

c. Vùng ven biển:

Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, sau giảm mưa, gió Bắc đến Đông Bắc cấp 2 – 3. Trong cơn dông đề phòng có gió giật mạnh.

Nhiệt độ: từ 28 – 320C  

Độ ẩm trung bình: 86 - 91%.

2.Tin thủy văn:

Thủy triều thấp và ít biến đổi. Mực nước trên các sông thấp, dao động theo thủy triều. Mực nước cao nhất trên sông Hoàng Long tại Bến Đế ở mức 1,40 – 1,60m (thấp hơn BĐI từ 1,40 - 1,60m); Trên sông  Đáy tại Ninh Bình ở mức 1,30 – 1,50m (thấp hơn BĐI từ 1,00 – 1,20m).

Nơi nhận:

- Đài PTTH tỉnh (TH, PT,TCSX,TKTHNB).

- Lưu

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình