BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT THỦY VĂN ĐÊM 5 NGÀY 6 THÁNG 9 NĂM

Tuesday, 05/09/2017

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

_________________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

 

 

Ninh Bình, ngày 05  tháng 9 năm 2017

BẢN TIN

DỰ BÁO THỜI TIẾT THỦY VĂN

Đêm 05, ngày 06 tháng 9 năm 2017

1. Tin thời tiết:

a. Vùng núi:

Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong cơn dông đề phòng có gió giật mạnh.

Nhiệt độ: từ 24 – 330C  

Độ ẩm trung bình: 85 - 90%.

b. Vùng đồng bằng:

Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong cơn dông đề phòng có gió giật mạnh.

Nhiệt độ: từ 25 – 330C  

Độ ẩm trung bình: 86 - 91%.

c. Vùng ven biển:

Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong cơn dông đề phòng có gió giật mạnh.

Nhiệt độ: từ 25 – 320C  

Độ ẩm trung bình: 87 - 92%.

2.Tin thủy văn:

Thủy triều trung bình. Mực nước trên các sông dao động chủ yếu theo thủy triều. Mực nước cao nhất trên sông Hoàng Long tại Bến Đế ở mức 1,20 – 1,40m (thấp hơn BĐI từ 1,60 - 1,80m); Trên sông Đáy tại Ninh Bình ở mức 1,20 – 1,40m (thấp hơn BĐI từ 1,10 – 1,30m).

Nơi nhận:

- Đài PTTH tỉnh (TH, PT,TCSX,TKTHNB).

- Lưu

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình