BẢN TIN DỰ BAÓ THỜI TIẾT THỦY VĂN đêm 03 ngày 04 tháng 9 năm 2017

Sunday, 03/09/2017

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

_________________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

 

 

Ninh Bình, ngày 03  tháng 9 năm 2017

BẢN TIN

DỰ BÁO THỜI TIẾT THỦY VĂN

Đêm 03, ngày 04 tháng 9 năm 2017

1. Tin thời tiết:

a. Vùng núi:

Mây thay đổi; có mưa, mưa rào và dông rải rác, ngày có lúc nắng; gió nhẹ. Trong cơn dông đề phòng có gió giật mạnh.

Nhiệt độ: từ 25 – 340C  

Độ ẩm trung bình: 81 - 86%.

b. Vùng đồng bằng:

Mây thay đổi; có mưa, mưa rào và dông rải rác, ngày có lúc nắng; gió nhẹ. Trong cơn dông đề phòng có gió giật mạnh.

Nhiệt độ: từ 26 – 340C  

Độ ẩm trung bình: 82 - 87%.

c. Vùng ven biển:

Mây thay đổi; có mưa, mưa rào và dông rải rác, ngày có lúc nắng; gió Đông Nam cấp 2 – 3. Trong cơn dông đề phòng có gió giật mạnh.

Nhiệt độ: từ 27 – 330C  

Độ ẩm trung bình: 83 - 88%.

2.Tin thủy văn:

Thủy triều trung bình. Mực nước trên các sông dao động chủ yếu theo thủy triều. Mực nước cao nhất trên sông Hoàng Long tại Bến Đế ở mức 1,30 – 1,50m (thấp hơn BĐI từ 1,50 - 1,70m); Trên sông Đáy tại Ninh Bình ở mức 1,30 – 1,50m (thấp hơn BĐI từ 1,00 – 1,20m).

Nơi nhận:

- Đài PTTH tỉnh (TH, PT,TCSX,TKTHNB).

- Lưu

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình